Terveys- ja luonnekysely

17.4.2017

Hyvät venäjäntoy-harrastajat!

Kutsumme teidät vastaamaan venäjäntoyden terveys- ja luonnekyselyyn, jotta saisimme arvokasta tietoa rotumme terveydestä ja luonteesta Suomessa. Kyselyllä yhdistys haluaa myös vastata jäsenistöltä ja rodunharrastajilta tulleisiin toiveisiin terveys- ja jalostusasioiden edistämisessä.

Kyselyyn vastaaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ja vastaamisen voi tehdä myös nimettömänä. Ainoa edellytys on, että koira on virallisesti rekisteröity Suomeen tai muuhun FCI:n hyväksymään rekisteriin. Kyselyn voi täyttää myös jo menehtyneestä koirasta.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 25 minuuttia. Kysymykset voi selata läpi etukäteen, kunhan ei tallenna tyhjää tai vain osin täytettyä lomaketta. Kyselyn alkuosasta löytyvät tarkemmat ohjeet vastaamiseen, tutustu niihin huolellisesti.

Kyselyn tulokset julkaistaan nimettöminä tilastomuodossa yhdistyksen internetsivuilla. Tietoja käytetään myös jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO). Yksityiskohtaisemmat tiedot jäävät jalostustoimikunnan sekä hallituksen käyttöön ja niihin suhtaudutaan luottamuksellisesti.

Terveys- ja luonnekartoituksesta tulee monipuolinen ja mahdollisimman luotettava ainoastaan mikäli saamme paljon vastauksia. Pyydämme myös kasvattajia ilmoittamaan kyselystä kasvattiensa omistajille ja korostamaan heille vastaamisen tärkeyttä.

Toivomme teidän, hyvät rodun harrastajat, olevan aktiivisesti mukana edistämässä rodun terveyden ja luonteen kartoitusta vastaamalla kyselyyn!

Kiitos osallistumisesta.

Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostustoimikunta ja hallitus


Huomio, tärkeää!
Täyttäkää vain yksi lomake per koira.
Unohtuneet tiedot tai muutokset lomakkeen lähettämisen jälkeen, toimitetaan sähköpostitse jt.russiantoy@gmail.com

Linkki kyselyyn:

Terveys- ja luonnekysely