Kennelliiton Jalostustietojärjestelmän käyttöohjeet


Kennelliiton jalostustietojärjestelmä sisältää Suomessa rekisteröityjen koirien terveys-, koe- ja näyttelytulokset. Järjestelmä on avoimesti selailtavissa oleva, ainutlaatuinen tietovarasto, josta voi myös suorittaa monipuolisia hakuja koirien tiedoista.

Jalostustietojärjestelmästä löydät sekä yksittäisten koirien tietoja että rodun terveys- ja jalostustilastoja.

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä on avoimuutensa ja laajuutensa vuoksi ainutlaatuinen myös kansainvälisesti. Muissakin Pohjoismaissa koirien tiedot on tallennettu tietokantoihin, mutta ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa tietokannat ovat avoimesti kenen tahansa selailtavissa. Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä tietoja on myös kerätty mahdollisimman käyttökelpoisiin ja havainnollistaviin tilastoihin, joista saat paljon tietoa eri rotujen perinnöllisestä monimuotoisuudesta ja terveydestä.

Koiran omalla sivulla voit tarkastella sen sukutaulua, sukusiitosastetta, terveys-, näyttely- ja koetuloksia, jalostusindeksejä sekä sisarusten ja mahdollisten jälkeläisten tietoja. Voit vertailla kuinka sukusiitosaste muuttuu, kun se lasketaan erilaisilla sukupolvimäärillä. Jo edesmenneistä koirista näet kuolinpäivämäärän ja -syyn, jos koiran omistaja on antanut nämä tiedot käytettäväksi jalostustietojärjestelmässä. Koiran omalla sivulla näkyvät myös sen jälkeläiset sekä tilastot jälkeläisten virallisista terveystutkimustuloksista.

Terveystilastoissa ovat mukana kaikki rodulle virallisesti tallennettavat tutkimustulokset sekä kuolinsyytilasto.  Jalostustilastoista näet rodun vuosittaiset rekisteröintimäärät, pentuekoot, isien ja emien lukumäärät ja keskimääräiset iät, sekä vuosittaisia ja sukupolvittaisia populaation jalostuspohjaa ja perinnöllistä vaihtelua kuvaavia lukuja. Jalostustilastoista saat myös listattua suosituimmat jalostuskoirat jälkeläismäärineen ja jälkeläistilastoineen. Jälkeläistilastoista näet esimerkiksi koiran tutkittujen jälkeläisten osuuden sekä kuinka suuri osuus tutkituista on ollut terveitä.

Tulostilastot sisältävät luonnetestien sekä MH-luonnekuvausten, erilaisten koirakokeiden ja agilityn tulokset. Valmiiden tilastojen lisäksi voit käyttää laajempaa hakua, jossa voit asettaa erilaisia hakukriteerejä koirien syntymäajan, sukupuolen, jälkeläismäärän, terveys- ja koetulosten suhteen.

Valmiiden tilastojen lisäksi voit käyttää laajempaa hakua, jossa voit asettaa erilaisia hakukriteerejä koirien syntymäajan, sukupuolen, jälkeläismäärän, terveys- ja koetulosten suhteen.


Jalostustietojärjestelmän rodun alasvetovalikosta voit valita roturyhmän (venäjäntoy kuuluu ryhmään 9: seura- ja kääpiökoirat) sekä sen, haluatko katsoa lyhyt- vai pitkäkarvaisten tietoja. Voit myös vaihtoehtoisesti tutkia molempien karvanlaatujen tietoja yhdessä.


Terveystulokset

Terveys-kohdasta näet uusimmat tutkimustulokset. Voit katsoa tuloksia vuosittain, sekä tutkimuslajeittain. Koiran nimeä klikkaamalla pääset kyseisen koiran profiiliin.

Yhdistyksen jalostussuositusten mukaan vanhemmilla tulisi olla voimassa oleva, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta. Polvien tulos tulisi olla 0/0 eikä silmissä tulisi esiintyä seuraavia sairauksia: PRA, perinnöllinen harmaakaihi, tRD, iris-linssi PPM, iris-kornea PPM, PHTVL/PHPV (asteet 2-6). Muiden silmäsairauksien osalta kahta silmäsairausdiagnoosin saanutta yksilöä ei tulisi yhdistää. 

Kuolinsyytilaston ja rodun terveyskyselyssä esiin tulleiden sydänsairauksien määrän johdosta jalostustoimikunta suosittelee jalostukseen käytettäville koirille myös virallista sydämen auskultaatiotutkimusta.


Terveystilastot

Alasvetovalikosta löytyy lonkkanivel-, kyynärnivel-, patellaluksaatio-, silmätutkimus-, sydäntutkimus-, kuolinsyy-, sekä spondyloositilasto. Aikarajauksen voi tehdä joko syntymävuoden, rekisteröintivuoden tai lausuntovuoden mukaan.  


Syntyneet pentueet

Pentueet -kohdasta näet uusimmat pentueet. Voit tutustua myös aiempien vuosien pentueisiin. Näkymässä näet mm. kennelin, pentueen emän ja isän nimet, niiden iät sekä pentujen sukusiitosprosentin. Voit myös valita haluatko nähdä pentujen nimet. Pennun nimeä klikkaamalla pääset katsomaan sen tietoja. 


Koiran tietojen haku

Yksittäisen koiran tiedot löydät rodun valittuasi esimerkiksi Pikahaku-kohdasta. Voit hakea koiran tietoja sen koko nimellä, nimen osalla tai rekisterinumerolla. Yksittäisen kasvattajan kaikki pentueet löydät kohdasta Kasvattajat. Listaukseen voi valita kasvattajat, joilla on ollut pentue viimeisen 2, 5, 10 tai 20 vuoden aikana. Kennelin nimeä klikkaamalla näet kaikki kasvattajan pentueet valitussa rodussa.


Esimerkkikoiran profiili

Esimerkkikoiran profiilista näet kaikki sille tallennetut tiedot. 

Perustiedoissa näet muun muassa syntymä- ja rekisteröintipäivän, sukupuolen, värin ja kennelin tiedot. Lisätietoja-kohtaan on merkitty rekisteröintinumero, jonka etuliitteestä voit päätellä koiran synnyinmaan. Koira voidaan myös tuoda ja rekisteröidä Suomeen, jolloin rekisteröintinumeroita on kaksi. Koiran sirusta tai tatuoinnista löytyvä tunnistusmerkintä on merkittynä viereiseen sarakkeeseen. Lisätiedot- kohdan alle kirjataan koiran kuolinaika ja -syy, mikäli omistaja ilmoittaa ne järjestelmään.

Koiran omistaja voi ilmoittaa omistajuutensa Kennelliiton Omakoira-palvelussa ja se tulee näkyville Omistaja-kohtaan. Omistajuuden ilmoittaminen on suositeltavaa, sillä siitä on hyötyä esimerkiksi koiran kadotessa.
Koiran saavuttamat tittelit, kuten agility- ja näyttelymuotovalionarvot ja Voittaja-tittelit päiväyksineen, löytyvät Tittelit-kohdasta.

Terveystulosten alapuolella on listattuna koe- ja näyttelytulokset. Esimerkkikoiralla on tuloksia agilitystä ja koiranäyttelyistä. Osassa koiranäyttelytuloksia voi olla mahdollisuus lukea arvostelu, mikäli se on toimitettu sähköisenä. Muita listattavia tuloksia voi olla muun muassa rally-tokosta tai erilaisista luonnetesteistä. 

Seuraavan löytyvästä sukutaulusta voit valita kuinka monen sukupolven osalta haluat tarkastella koiran sukulaisia. Taulun vasemmassa yläreunassa näet kyseisen koiran sukusiitosprosentin. Kennelliiton suositus sukusiitosprosentin ylärajasta 4-5 sukupolvella laskettuna on 6,25%. Klikkaamalla sukusiitosprosentti-sanaa, pääset tarkastelemaan erittelyä tarkemmin sekä näkemään sukukatokertoimen. Sukusiitettyjen vanhempien yhdistäminen johtaa alhaiseen sukukatokertoimeen, vaikka jälkeläisen sukusiitosaste olisi nolla sen vuoksi, että vanhemmat eivät ole sukua keskenään. Alhainen sukukatokerroin siis liittyy suvussa olevan geneettisen vaihtelun vähäisyyteen, mutta se ei kuitenkaan kerro suoraan koiran heterotsygotian eli eriperintäisyyden tasosta.

Niin sanotun testipentueen voi muodostaa tutkittavan koiran sivulla potentiaalisen jalostuskumppanin rekisterinumerolla kohdassa Toisen vanhemman rekisterinumero. Mikäli kummankin koiran sukutaulu löytyy Kennelliiton järjestelmästä, ohjelma luo sukutaulun, joka parituksen pennuille tulisi. Kasvattaja voi hyödyntää tätä ominaisuutta suunnitellessaan pentueita. 

Alimpana löydät koiran sisarusten tiedot. Sisarukset voivat olla samasta pentueesta tai samoista vanhemmista eri ajankohtana syntyneestä pentueesta. Pentueet on merkitty erillisinä. Sisarustietojen alla on myös eriteltynä koiran mahdolliset omat jälkeläiset sekä pentueen toinen vanhempi, kuten 

Koiralle tehdyt viralliset terveystulokset on listattu Terveystulokset-kohtaan. Esimerkkikoiralle on tehty yhdistyksen virallisten jalostussuosituksien lisäksi myös luustokuvaukset. Taulukosta näet päiväyksen, tutkimuksen kohteen, tuloksen, voimassaoloajan ja mahdolliset lisätiedot.