Ohjeita kasvattajalle

Pentueen ilmoittaminen pentuneuvontaan 

Pentueen ilmoittaminen pentuneuvontaan on ilmaista yhdistyksen jäsenille.
Ilmoita pentue pentuneuvojalle sähköpostilla joko ohessa olevalla esitäytetyllä lomakkeella tai alla listatuilla tiedoilla osoitteeseen pentuneuvonta.russiantoy@gmail.com.

Ilmoitukseen voidaan liittää kuvia pennuista ja vanhemmista. Lähetä tarkkoja ja isoja kuvia, sillä kuvia voidaan tarvittaessa pienentää, mutta ei suurentaa.

Kasvattajalla on velvollisuus ilmoittaa pentueilmoitusta koskevista muutoksista.  Kasvattajan tulee myös ilmoittaa, kun pennut on myyty ja pentue poistetaan välityksestä (viimeistään kun pennut täyttävät 6 kk).

Kasvattajan tulee kasvatustyössään noudattaa niitä ohjeita, sääntöjä ja suosituksia, jotka Suomen Kennelliitto on antanut.

Pentuneuvonta merkitsee ilmoitukseen täyttävätkö pentueen vanhemmat yhdistyksen jalostussuositukset. Jos jokin näistä suosituksista ei täyty, pentuneuvonta merkitsee sen tiedon ko. kohtaan.

Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuneuvontaan seuraavat tiedot

Vanhemmat
- Vanhempien tittelit, nimet ja karvanlaatu.
- Terveystulokset
- Vanhempien parhaat näyttelytulokset (MVA, CACIB, SERT, VASERT, SA, ERI, EH tai H)

Pentue
- Pentujen syntymäaika, välitykseen tulevien pentujen määrä, karvanlaadut ja värit sekä mahdolliset viralliset nimet

Kasvattaja
- Yhteystiedot

Kasvattaja on itse vastuussa pentuneuvojalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostussuositukset:

 • Vanhempien tulisi olla astutushetkellä 18 kuukautta täyttäneitä
 • Ensimmäistä kertaa jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla enintään 4-vuotias
 • Jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla vähintään 2 kg:n painoinen
 • Vanhemmilla tulisi olla näyttelytuloksena vähintään EH (erittäin hyvä)
 • Vanhemmilla tulisi olla normaali leikkaava purenta
 • Vanhempien tulisi olla kaikin puolin terveitä, eivätkä ne saa tiedettävästi kantaa perinnöllisiä sairauksia
 • Vanhempien tulisi olla luonteeltaan rodunomaisia (ei aggressiivisia/arkoja)
 • Vanhemmilla tulisi olla voimassa oleva, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta (virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kk)
 • Polvien tulisi olla terveet (0/0)
 • Silmien tulisi olla terveet. Jalostukseen ei pidä käyttää:
  - PRA
  -perinnöllinen harmaakaihi
  - tRD
  - iris-linssi PPM
  - iris-kornea PPM
  - PHTVL/PHPV aste 2-6 diagnoosin saanutta koiraa
   
 • Muiden silmäsairauksien osalta kahta silmäsairausdiagnoosin saanutta yksilöä ei tulisi yhdistää
 • Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen

Lisäsuositukset ja tarkennukset jalostukseen käytettäville koirille:

 • Jalostukseen ei tulisi käyttää koiraa, joka kärsii allergiasta tai atopiasta tai karvattomuudesta. Lisäksi tulee huomioida, että syntyvien pentujen genotyyppi sinidiluutio-alleelin suhteen ei aiheuttaisi koirille terveysongelmia tai vikoja
   
 • Kuolinsyytilaston ja rodun terveyskyselyssä esiin tulleiden sydänsairauksien määrän johdosta jalostustoimikunta suosittelee jalostukseen käytettäville koirille sydämen auskultaatiotutkimusta
   
 • Jalostukseen ei saa käyttää koiraa jolla on epilepsia tai muita neurologisia oireita.
  Syringomyeliaa (SM)/chiari-tyyppistä epämuodostumaa (CM) sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä yhdistelmää josta sairaita koiria on syntynyt, saa uusia. Syringomyelia diagnoosin saaneen koiran lähisukulaisten käyttöä tulisi välttää tai ainakin jalostukseen suunnitellut yksilöt tulisi tutkia ennen jalostuskäyttöä
   
 • Legg-Perthes-diagnoosin saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen
   
 • Synnynnäisen rakenteellisen vian tai heikkouden takia kirurgisesti korjattuja koiria ei saa käyttää jalostukseen. Tällaisia vikoja ovat mm. polvilumpioluksaatio ja epänormaali purenta
   
 • Jalostukseen käytettävien yksilöiden purennassa ja hampaissa tulisi huomioida, että hampaat ovat riittävän suuret, purenta on leikkaava, kulmahampaat ovat oikein asettuneet (eivät saa painaa ikeneen) eikä koiralla saa olla ylä- tai alapurentaa. Yksilöt, joilla on hammaspuutoksia, tulisi yhdistää vain täyden hampaiston omaavan yksilön kanssa
   
 • ​Jalostusyksilöiden valinnassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei molemmilla yksilöillä ole samanlaisia rakenteellisia virheitä
   
 • Ulkomaisen koiran jalostuskäytössä tulisi noudattaa samoja suosituksia ja tuontikoirat tulisi tutkia myös Suomessa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia
   
 • Sairauksien osalta tulisi ohjenuorana pitää, ettei sellaisia yhdistelmiä uusita, joista on tullut sairaita yksilöitä. Lisäksi tulee välttää todettuihin/epäiltyihin kantajiin linjaamista