Ohjeita kasvattajalle

Pentueen ilmoittaminen pentuneuvontaan on ilmaista yhdistyksen jäsenille.
Ilmoita pentue pentuneuvojalle - pentuneuvonta.russiantoy@gmail.com

Pentueen voi ilmoittaa yhdistyksen pentuneuvontaan sähköpostilla. Kasvattajalla on velvollisuus ilmoittaa pentueilmoitusta koskevista muutoksista. 

Ilmoitukseen voidaan liittää kuvia pennuista ja vanhemmista. Lähetä tarkkoja ja isoja kuvia, sillä kuvia voidaan tarvittaessa pienentää, mutta ei suurentaa.

Kasvattajan tulee ilmoittaa, kun pennut on myyty ja pentue poistetaan välityksestä.

Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuneuvontaan seuraavat tiedot

Vanhemmat
- Vanhempien tittelit, nimet ja karvanlaatu.
- Terveystulokset
- Vanhempien parhaat näyttelytulokset (MVA, SERT, VASERT, SA, ERI, EH tai H)

Pentue
- Pentujen syntymäaika, pentujen määrä (urokset + nartut), välitykseen tulevien pentujen määrä, karvanlaadut ja värit

Kasvattaja
- Yhteystiedot

Pentuneuvonta merkitsee ilmoitukseen täyttävätkö pentueen vanhemmat yhdistyksen jalostussuositukset.
Jos jokin näistä suosituksista ei täyty, pentuneuvonta merkitsee sen tiedon ko. kohtaan.


Kasvattaja on itse vastuussa pentuneuvojalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Jalostussuositukset

Kasvattajan tulee kasvatustyössään noudattaa niitä ohjeita, sääntöjä ja suosituksia, jotka Suomen Kennelliitto on antanut.