Viralliset terveystutkimukset


Koiran viralliset terveystutkimukset
Perinnöllisiä vikoja ja sairauksia pyritään ennaltaehkäisemään virallisilla terveystutkimuksilla.

Virallisilla terveystutkimuksilla tarkoitetaan sellaisia tutkimuksia, jotka suoritetaan Kennelliiton hyväksymien ohjeiden mukaisesti ja jotka tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Virallisten tulosten lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa terveystietoja myös kyseisten sairauksien vuoksi oireilevista, operoiduista ja lopetetuista koirista.

Koirilla esiintyvien rotukohtaisten perinnöllisten sairauksien vastustamiseksi monille roduille tehdään virallisia terveystutkimuksia, joiden tulokset julkaistaan Kennelliiton tietokannassa.

Virallisen terveystutkimuksen edellytyksiä:

  • Koiranomistaja on tehnyt ennakkolähetteen ennen eläinlääkärille menoa.
  • Koira on tunnistusmerkitty ja merkintä tarkastetaan tutkimuksen tai näytteenoton yhteydessä.
  • Lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä.
  • Koira on täyttänyt lausuntohetkellä kyseisessä tutkimuksessa mahdollisesti vaaditun vähimmäisiän.

Huomioithan myös, että ennakkolähete tuli pakolliseksi kaikkiin terveystutkimuksiin 3.1.2022.


Miksi veisin koirani virallisiin terveystutkimuksiin?


Kaikki tutkimustieto – myös niistä koirista, joita ei käytetä jalostukseen – on hyödyksi tavoitteellisessa  koirien jalostuksessa ja oman koiran terveyden hoitamisessa.

Vain koirien terveyttä tutkimalla rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne pääse leviämään eri linjoissa. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia.

Rodun terveystilanteesta saadaan kattava kuva vain tutkimalla mahdollisimman paljon koiria. Jalostukseen käytetään loppujen lopuksi vain hyvin pientä osaa koirakannasta. Jos vain jalostuskäyttöön ajatellut koirat terveystutkitaan, on mahdotonta sanoa mitään terveystilanteesta yleisellä tasolla. Jalostuksessa pyritään valitsemaan keskitasoa parempia koiria, mutta ilman tutkimustietoa, ei keskiarvoa voida arvioida.

Mitä enemmän tietoa koirasta ja sen lähisuvusta on, sitä paremmin kasvattaja pystyy arvioimaan, onko järkevää käyttää tiettyjä koiria tai niiden sukulaisia jalostukseen.

Kaikkein tärkein syy terveystutkimuksille on kuitenkin koira ja sen omistaja itse. Tietämällä koiran todellisen terveydentilan, omistaja voi ottaa huomioon elämänatua parantavat tekijät esimerkiksi ruokinnan ja liikunnan suhteen.