Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Jalostuksen tavoiteohjelma on rodulle laadittava ohjelma, jossa selvitetään rodun taustaa ja aiempia jalostustoimenpiteitä sekä määritellään rodun jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla. Lisäksi JTOssa määritellään strategiat rodun jalostukseen ja toimintaohjelma niiden toteuttamiseen.

Venäjäntoyn jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty Suomen Venäjäntoyt ry:n vuosikokouksessa 9.2.2019, Suomen Kääpiökoirat ry:n vuosikokouksessa 27.2.2019 sekä SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.10.2019.