Rekisteriseloste

Laadittu: 12.11.2008

Päivitetty: 24.05.2018
 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Venäjäntoyt ry

Rek. n:o 171.909

Yhteystiedot:

yhdistys.russiantoy@gmail.com

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Jäsensihteeri 

js.russiantoy@gmail.com
 

3. Rekisterin nimi

Suomen Venäjäntoyt ry:n jäsenrekisteri ja postituslista

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyslain mukainen jäsenrekisterin ylläpito ja yhteydenpito sidosryhmiä edustaviin henkilöihin ja yhteisöihin

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenet:

Nimi, osoite, jäsentyyppi, merkintä jäsenmaksun suorittamisesta, henkilön jäsenyyttä anoessaan halutessaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Muut:

Lehden PR-jakelua varten yhteistyökumppanien ja sidosryhmien edustajat, joista on rekisterissä

nimi ja osoite.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet:

Jäsenyyttä anovan henkilön anomus joko kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai internetissä

olevalla jäsenanomuskaavakkeella.

Muut

:

Julkiset lähteet.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojensiirto EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tiedot ovat suojatut yksityisyyden suojasta annetun lain periaatteiden mukaisesti.