Uroslistan ohjeet

Pääset uroslistaan tästä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Jalostustoimikunnan ylläpitämä uroslista tarjolla olevista jalostusuroksista

Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostustoimikunnan ylläpitämän uroslistan tarkoitus on auttaa kasvattajia löytämään jalostuskäyttöön tarjolla olevia uroksia.

Uroksen omistajalla on päätösvalta uroksensa käyttöön antamisesta. Urosta ei tulisi antaa nartulle, joka on rodulle epätyypillinen tai jalostukseen sopimaton rakenteen, luonteen tai terveyden puolesta. Jalostukseen toivotaan tarjottavan mahdollisimman tervettä ja hyväluonteista urosta.

Listalle ilmoitettavan uroksen tulisi täyttää Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostussuositukset ennen jalostuskäyttöä. 

Uroksen omistajan tulisi varmistaa ennen uroksensa jalostuskäyttöön antamista, että myös narttu täyttää rodun jalostussuositukset. Uroksen omistajalla ja sen käyttäjällä on yhtäläinen vastuu rodun tulevaisuudesta.

Synnynnäisen rakenteellisen vian tai heikkouden takia kirurgisesti korjattuja koiria ei saa käyttää jalostukseen. Tällaisia vikoja ovat mm. polvilumpioluksaatio ja epänormaali purenta.

Koska uros pystyy astumaan myös vanhemmalla iällä, niitä toivotaan säästettävän jalostuskäyttöä varten myös myöhemmälle iälle.

Uroslistan säännöt:

 • Uroslistalle ilmoitettavan koiran ei tarvitse ilmoitushetkellä täyttää jalostussuosituksia. Mikäli listalla oleva uros ei täytä yhdistyksen jalostussuosituksia, jalostustoimikunta merkitsee koiran tietoihin miltä osin jalostussuositus jää täyttymättä.

 • Listalle ei hyväksytä niitä uroksia, joita ei jalostussuositusten mukaan saa käyttää jalostukseen.

Uroksen ilmoittaminen listalle on Ilmaista uroksen omistajalle.

Suomen Venäjäntoyt ry ei ota kantaa yhdistelmiin eikä suosittele uroksia tai ota vastuuta niiden sopivuudesta jalostukseen.

Vain uroksen omistaja itse voi ilmoittaa koiransa uroslistalle. Tietojen oikeellisuus uroslistalla on uroksen omistajan vastuulla. Mikäli uroksen tietoihin tulee muutoksia, olisi ne hyvä päivittää uroslistalle, vaikka tiedot olisivat näkyvissä Jalostustietokannassa. Jalostustoimikunnalla on oikeus poistaa uros listalta, mikäli virallisissa tuloksissa ilmenee jokin jalostuksen estävä asia.

Koiran ilmoittaminen palstalle ei velvoita uroksen omistajaa antamaan koiraansa jalostukseen, vaan uroksen omistajalla säilyy oikeus valita nartut, joille hän mahdollisesti luovuttaa koiransa siitokseen.Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostussuositukset:

 • Vanhempien tulisi olla astutushetkellä 18 kuukautta täyttäneitä
 • Ensimmäistä kertaa jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla enintään 4-vuotias
 • Jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla vähintään 2 kg:n painoinen
 • Vanhemmilla tulisi olla näyttelytuloksena vähintään EH (erittäin hyvä)
 • Vanhemmilla tulisi olla normaali leikkaava purenta
 • Vanhempien tulisi olla kaikin puolin terveitä, eivätkä ne saa tiedettävästi kantaa perinnöllisiä sairauksia
 • Vanhempien tulisi olla luonteeltaan rodunomaisia (ei aggressiivisia/arkoja)
 • Vanhemmilla tulisi olla voimassa oleva, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta (virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kk)
 • Polvien tulisi olla terveet (0/0)
 • Silmien tulisi olla terveet. Jalostukseen ei pidä käyttää:
  - PRA
  -perinnöllinen harmaakaihi
  - tRD
  - iris-linssi PPM
  - iris-kornea PPM
  - PHTVL/PHPV aste 2-6 diagnoosin saanutta koiraa
   
 • Muiden silmäsairauksien osalta kahta silmäsairausdiagnoosin saanutta yksilöä ei tulisi yhdistää
 • Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen

Tutustu lisäsuosituksiin ja takennuksiin täällä.


Voit ilmoittaa uroksen listalle tästä linkistä.


Ilmoita tuontiuroksen tiedot sähköpostilla osoitteeseen jt.russiantoy@gmail.com, jos uros ei vielä löydy Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.
 Ilmoita seuraavat tiedot:


 • virallinen nimi
 • koiran rekisterinumero
 • linkki koiran tietoihin synnyinmaan jalostustietojärjestelmässä
 • näyttelytulokset (MVA, CACIB, SERT, VASERT, SA, ERI, EH tai H)
 • väri
 • uroksen koko (säkäkorkeus, selän pituus ja paino)
 • etuhampaiden määrä esim. 6 x 6 leikkaava purenta
 • kuvaus koiran luonteesta ja ominaisuuksista, sekä muuta huomioitavaa
 • yksi koiran sivuprofiilista otettu seisomiskuva kts. mallikuva
 • yksi koiran edestä otettu kuva kts. mallikuva
 • omistajan yhteystiedot

Mallikuva
Mallikuva

Kuvat tulee lähettää mahdollisimman isoresoluutioisina. Kuvan lähettämällä suostut siihen, että yhdistys saattaa muokata kuvaa tarkoitukseen sopivaksi. Tarvittaessa ole yhteydessä sähköpostitse ja kysy lisäohjeita jt.russiantoy@gmail.com. 

Tutustu Kennelliiton astutussoppimukseen ennen astutusta.

Jos haluat päivittää tai poistaa uroslistalla olevan koirasi tietoja, ota sähköpostilla yhteyttä jalostustoimikuntaan.