Uroslistan ohjeet

Pääset uroslistaan tästä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Jalostustoimikunnan ylläpitämä uroslista tarjolla olevista jalostusuroksista

Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostustoimikunnan ylläpitämän uroslistan tarkoitus on auttaa kasvattajia löytämään jalostuskäyttöön tarjolla olevia uroksia.

Uroksen omistajalla on päätösvalta uroksensa käyttöön antamisesta. Urosta ei tulisi antaa nartulle, joka on rodulle epätyypillinen tai jalostukseen sopimaton rakenteen, luonteen tai terveyden puolesta. Jalostukseen toivotaan tarjottavan mahdollisimman tervettä ja hyväluonteista urosta.

Uroksen omistajan tulisi varmistaa ennen uroksensa jalostuskäyttöön antamista, että myös narttu täyttää rodun jalostussuositukset. Uroksen omistajalla ja sen käyttäjällä on yhtäläinen vastuu rodun tulevaisuudesta.

Synnynnäisen rakenteellisen vian tai heikkouden takia kirurgisesti korjattuja koiria ei saa käyttää jalostukseen. Tällaisia vikoja ovat mm. polvilumpioluksaatio ja epänormaali purenta.

Vuoteen 2024 asti voimassa olevan jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mukaan uroksen elinikäinen jälkeläismäärä tulisi olla maksimissaan 21 pentua. Sekä uroksen että nartun omistajien on osaltaan huolehdittava, ettei pentumäärä ylity.

Koska uros pystyy astumaan myös vanhemmalla iällä, niitä toivotaan säästettävän jalostuskäyttöä varten myös myöhemmälle iälle.

Uroslistalta löytyy kaksi kategoriaa:

 • A-listalla on urokset, jotka täyttävät kaikki Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostuksen tavoiteohjelman jalostussuositukset
 • B-listalla on urokset, jotka täyttävät osittain Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostuksen tavoiteohjelman jalostussuositukset

Suomen Venäjäntoyt ry ei ota kantaa yhdistelmiin eikä suosittele uroksia tai ota vastuuta niiden sopivuudesta jalostukseen.

Vain uroksen omistaja itse voi ilmoittaa koiransa uroslistalle. Tietojen oikeellisuus uroslistalla on uroksen omistajan vastuulla. Koiran ilmoittaminen palstalle ei velvoita uroksen omistajaa antamaan koiraansa jalostukseen, vaan uroksen omistajalla säilyy oikeus valita nartut, joille hän mahdollisesti luovuttaa koiransa siitokseen.A-lista


A-listalle ilmoitettavan uroksen on täytettävä seuraavat kriteerit:


 • uros on rekisteröity Suomeen (tuontikoirat rekisteröitävä Suomeen ennen listalle pääsyä)
 • uros on yli 18 kk ikäinen
 • uroksella on näyttelyistä vähintään EH (myös yhdistyksen järjestämästä Open Show:sta saatu tulos käy)
 • uroksella on voimassa oleva, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos
      - polvien tulee olla terveet (0/0)
      - silmien tulee olla terveet
 • uroksella tulee olla tehtynä sydämen auskultaatiotutkimus
 • uroksella tulee olla alle 21 jälkeläistä
 • uroksella tulee olla normaali leikkaava purenta
 • uroksen tulee olla luonteeltaan rodunomainen (ei aggressiivinen tai arka)

Tutustu lisäsuosituksiin ja takennuksiin täällä.

Uros voi olla A-listalla niin kauan kun terveystulokset ovat voimassa ja suositeltu jälkeläismäärä ei ylity. 

Jalostustoimikunnalla on oikeus siirtää uros A-listalta B-listalle mikäli vaaditut kriteerit ei täyty.

Suomeen rekisteröidyn uroksen voit ilmoittaa listalle tästä linkistä.


B-lista

Uroksen tarvitsee täyttää Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostussuositukset vain osittain ja jalostustoimikunta merkitsee miltä osin uros ei niitä täytä. Jalostustoimikunta suosittelee urokselle jalostussuositusten mukaisia terveystutkimuksia sekä näyttelytuloksen hankkimista ennen astutusta.

Uros siirtyy A-listalta B-listalle jos A-listan kriteerit eivät enää täyty. Uros voi olla B-listalla niin kauan kunnes omistaja pyytää uroksen poistamista listalta tai suositeltu jälkeläismäärä ylittyy, eikä sillä ilmene jalostuksesta poissulkevia sairauksia (kts. jalostussuositukset).

B-listalle ilmoitettavan uroksen tulisi täyttää vähintään seuraavat kriteerit:

 • uros on yli 18 kk ikäinen
 • uroksella on voimassa oleva, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos
 • uroksella tulee olla alle 21 jälkeläistä

B-listalle voi ilmoittaa myös Suomessa asuvan tuontiuroksen (uros rekisteröidään Suomeen Kennelliiton sääntöjen mukaan viimeistään 12 kk kuluttua ensimmäisten pentujen syntymästä, jos urosta halutaan käyttää silloin uudelleen jalostukseen.)

Suomeen rekisteröidyn uroksen voit ilmoittaa listalle tästä linkistä.Ilmoita jalostustoimikunnalle sähköpostilla seuraavat tiedot mikäli haluat lisätä listalle ulkomaille rekisteröidyn, Suomessa asuvan tuontiuroksen:


 • virallinen nimi
 • koiran rekisterinumero
 • mahdollinen linkki koiran tietoihin ulkomaisessa jalostustietojärjestelmässä
 • väri
 • uroksen koko (säkäkorkeus, selän pituus ja paino)
 • etuhampaiden määrä esim. 6 x 6 
 • kuvaus koiran luonteesta ja ominaisuuksista, sekä muuta huomioitavaa
 • yksi koiran sivuprofiilista otettu seisomiskuva kts. mallikuva
 • yksi koiran edestä otettu kuva kts. mallikuva
 • omistajan yhteystiedot
Mallikuva
Mallikuva

Kuvat tulee lähettää mahdollisimman isoresoluutioisina. Kuvan lähettämällä suostut siihen, että yhdistys saattaa muokata kuvaa tarkoitukseen sopivaksi. Tarvittaessa ole yhteydessä sähköpostitse ja kysy lisäohjeita. 

Uroksen ilmoittaminen listalle on Ilmaista uroksen omistajalle, joka on yhdistyksen jäsen. Ei-jäsenille hinta on kertamaksuna 10 euroa per uros.

Ei-jäsenen uroksen ilmoitus maksetaan etukäteen Suomen Venäjäntoyt ry:n tilille FI0957896820011131 (10 e/ uros). Kirjoita viestikenttään koiran virallinen nimi.

Olethan yhteydessä jalostustoimikuntaan maksun maksettuasi: jt.russiantoy@gmail.com

Tutustu Kennelliiton astutussoppimukseen ennen astutusta.

Jos haluat päivittää tai poistaa uroslistalla olevan koirasi tietoja, ota sähköpostilla yhteyttä jalostustoimikuntaan.