Harrastustulokset

Kuva: A. Korhonen

Lajiesittely - Agility

Agility on vauhdikas koirien esteratakilpailu. Agilityssä ihminen pyrkii ohjaamaan koiran virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti tuomarin suunnitteleman radan läpi.

Ratatyyppejä on kaksi: agilityrata ja hyppyrata. Radalla on yleensä 12–20 estettä.

Agilityssä koirat jaetaan kolmeen tasoluokkaan, joista 1-luokka on tarkoitettu aloitteleville kilpailijoille. Ykkösluokassa menestyneet nousevat 2-luokkaan ja siinä menestyneet vuorostaan 3-luokkaan. 3-luokasta voi vastaanottaa valioitumiseen johtavia sertejä.

Tasoluokkien eroina ovat radan pituus ja sen vaikeusaste sekä koiran suoritusnopeus, jota käytetään ihanneajan määritykseen.

Kaikissa tasoluokissa koirat jaetaan säkäkorkeuden perusteella viiteen kokoluokkaan: pikkumini-, mini-, medi-, pikkumaksi- ja maksiluokkaan.

Suomen Agilityliitto

Lajiesittely - Rally-toko

Rally-toko on 2000-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa kehitetty laji, joka yhdistää elementtejä tokosta, agilitystä ja koiratanssista. Siinä tärkeintä on ohjaajan ja koiran iloinen yhteistyö, ei niinkään seuraamisen pilkuntarkka paikka tai asennon millintarkka suoruus. Koiraa saa ohjata sekä suullisin käskyin että käsimerkein ja kannustaa koko suorituksen ajan.

Rally-tokossa on neljä luokkaa: alokas- (ALO), avoin- (AVO), voittaja- (VOI) ja mestariluokka (MES). Koirakon saavutettua luokassaan kolme vähintään 70 pisteen hyväksyttyä tulosta, on sen siirryttävä seuraavaan tasoluokkaan. Kolmesta hyväksytystä tuloksesta luokassaan koirakolle myönnetään koulutustunnus RTK1-4. Hyväksytty tulos on vähintään 70 pistettä maksimipisteiden ollessa kaikissa luokissa 100 p.

Suomen Rally-tokoyhdistys

Kuva: A. Korhonen

_____________________________________

Agilityssa valioituneita suomalaisia toitsuja 

POHJ MVA FI MVA SE MVA FI AVA NO MVA LV MVA V-11 JV-11 HeW-12 V-13 LTV-14 BALTV-15 ATACAMIGOR LIL-BLACK ABRE-ASA

FI AVA-H FI AVA 
ATACAMIGOR LIL-BLACK HAPPY TOGETHER

FI MVA FI AVA EE MVA KONKKARONKAN UTELIAS UKKO
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kuva: H. Tauriainen

_____________________________________

RTK3 koulutustunnuksen saaneita suomalaisia toitsuja

KONKKARONKAN JUONIKAS JEKATERINA
Kuva: V. Halonen

RTK2 koulutustunnuksen saaneita suomalaisia toitsuja


POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA BY MVA BY JMVA EE JMVA V-09 PMV-09 HeW-11 EEJV-09 EEV-09 BYV-09 BYJV-09 KBHV-09 LTV-10 EEV-10 HeW-12 KONKKARONKAN IHME IGOR


POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA TASTAWAY'S SMOKE ON THE WATER
Kuva: R. Järvenpää


_____________________________________

Lajiesittely - Toko

Tottelevaisuuskoulutuksen (toko) tavoitteena on opettaa koiralle asiallista ja hallittua käyttäytymistä sekä ohjaajalle koiran käsittelytaitoja. Tottelevaisuuskokeissa (eli toko-kokeissa) testataan koulutuksen tasoa eli koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä ja koiralle opetettujen liikkeiden hallintaa, saadaan tietoa koirien oppimiskyvystä sekä tarjotaan koirakolle harrastusmahdollisuus. Tottelevaisuutta voi harrastaa myös ilman kilpailullisia tavoitteita.

Kokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Tottelevaisuuskokeissa on neljä luokkaa: alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. Koira saa siirtyä luokasta toiseen yhden 1-palkinnon saatuaan ja sen pitää siirtyä kolmannen 1-palkinnon jälkeen. Koira saa koulutustunnuksen tietystä luokasta, kun se on saavuttanut siinä kolme 1-palkintoa ja esimerkiksi alokasluokan koulutustunnus on TK1.

Suomen Palveluskoiraliitto

Lajiesittely - Luonnetesti

Luonnetestin tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä tilanteissa, joissa koiran hermostoa rasitetaan. Yksittäisen koiran testitulos kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihannetestitulokseen verrattuina (huom: venäjäntoylle ei ole tehty ihannetestitulosta). Testituloksia yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta ( huom: luonnetestiin osallistuneiden venäjäntoyden vähäisen määrän vuoksi ei voida tehdä koko rotua koskevia johtopäätöksiä testien tuloksista.).

Luonnetesti on Kennelliiton hyväksymä testi jonka järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys ja joka anotaan Palveluskoiraliitolta.

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään kahden ja alle seitsemän vuoden ikäisiä sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. Luonnetestissä noudatetaan Kennelliiton antidoping-sääntöjä.

Suomen Palveluskoiraliitto

Koetulokset


Agility, Rally-toko, Toko, Luonnetesti