Jalostus


Kennelliiton yleisen jalostusstrategian päätavoitteet:


1. Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt koirat ovat rodun
keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.


2. Vakavia, koiran hyvinvointiin vaikuttavia vikoja ja sairauksia vastustetaan. Jalostukseen
käytettävät koirat ovat kliinisesti terveitä, kun kyse on sairauksista, jotka aiheuttavat koiralle
kipua tai epämukavuutta tai muuten rajoittavat koiran lajityypillistä elämää.


3. Jalostukseen käytettävät koirat ovat luonteeltaan ja käyttäytymiseltään sellaisia, että ne
selviävät hyvin arkipäivän tilanteista.


4. Jalostukseen käytettävät koirat ovat rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisia, eikä niillä
ole ulkomuodossaan vakavia, hyvinvointia alentavia vikoja. Jalostukseen käytettävät koirat
soveltuvat rakenteeltaan ja muiltakin osin siihen käyttötarkoitukseen, mihin rotu on jalostettu.


5. Jalostukseen käytettävät koirat pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan.


6. Jalostukseen käytettävät koirat polveutuvat mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista.


7. Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Rodun eri yksilöitä
käytetään jalostukseen monipuolisesti.


8. Kennelliitto tukee ja tuottaa toimintaa, jolla lisätään tietoa koiran perimästä, terveydestä ja
sairauksista.


9. Yhteistyötä eläinlääkäreiden ja tutkijoiden kanssa ylläpidetään. Jalostusstrategian tavoitteet ja
toimenpiteet ovat yhdenmukaisia eläinlääkäritoiminnan kanssa.


10. Kennelliitto vaikuttaa Pohjoismaisen Kennelunionin ja FCI:n kautta kansainväliseen yhteisöön
tiedon ja taidon lisäämiseksi koiranjalostuksessa. Kansainvälisessä yhteisössä toimitaan aina
niin, että koirien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä päämääriä.

_________________________________________________________________________________________________________

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostusorganisaatio ja jalostustoimikunnan tehtävät:

Kuva: O. Abramunina


Suomeen rekisteröidyt pentue-/pentumäärät vuosittain:


2014

2015

2016

2017

2018

pitkäkarvainen

19 pentuetta (44 pentua)

20 pentuetta (40 pentua)

18 pentuetta (53 pentua)

19 pentuetta (42 pentua)

12 pentuetta (32 pentua)

lyhytkarvainen

21 pentuetta (42 pentua)

18 pentuetta (32 pentua)

13 pentuetta (36 pentua)

20 pentuetta (46 pentua)

11 pentuetta (27 pentua)


20192020202120222023
pitkäkarvainen20 pentuetta (54 pentua)16 pentuetta (42 pentua)19 pentuetta (59 pentua)19 pentuetta (57 pentua)21 pentuetta (57 pentua)
lyhytkarvainen12 pentuetta (24 pentua)16 pentuetta (45 pentua)13 pentuetta (38 pentua)19 pentuetta
(44 pentua)
20 pentuetta
(44 pentua)

20242025202620272028
Pitkäkarvainen
lyhytkarvainen