Terveystutkimusten tukeminen

Yhdistyksen vuosikokouksessa 19.3.23 päätettiin, että Suomen Venäjäntoyt ry voi tukea yhdistyksen jäsenten koirien JTO:n mukaisten terveystutkimusten teettämistä. Yhdistyksen varoja käytetään terveystarkastusten tukemiseen vuonna 2023 enimmillään 2500 euroa. Tukea jaetaan 1.4.2023-28.2.2024 välisenä aikana, tai jos summa täyttyy aikaisemmin, siihen saakka, kunnes summa täyttyy. Mikäli SKKY myöntää tukea, se lisätään kattosummaan 2500 eur.

Summa jaetaan niille koirille, joille tällä ajalla tehdään JTO:n suositusten mukaisesti silmä- ja polvitarkastus sekä sydänkuuntelu. Tukea maksetaan vain, jos koiralle tehdään nämä kaikki kolme tarkastusta maksukauden aikana. Mikäli koiralle on jo tehty osa tutkimuksista ennen maksukautta ja näitä täydennetään puuttuvilla tutkimuksilla, puuttuvien tutkimusten tekemisestä maksetaan 1/3 tukisummasta per tutkimus.

Yli 8-vuotiaiden koirien silmä- ja polvitarkastuksia sekä sydänkuunteluita halutaan tukea maksamalla suurempaa tukea. Yli 8-vuotiaan koiran tutkimuksia tuetaan myös yksittäisten tutkimusten osalta.

Tuki maksetaan kuittia vastaan siinä vaiheessa, kun terveystulos näkyy merkittynä Kennelliiton Jalostustietojärjestelmään. Tukea ei jaeta takautuvasti ennen 1.4.2023 tehdyistä tutkimuksista.

Myöntämisperusteet:
- Koiran tulee olla tarkastuspäivänä vähintään 18 kk.
- Tukea maksetaan vain mikäli tehdään kaikki kolme tutkimusta, tai täydennetään tutkimuksia niin, että kaikki kolme tulee tehdyksi (silmä- ja polvitarkastus sekä sydänkuuntelu).
- Yli 8-vuotiaille tukea maksetaan myös yksittäisistä tarkastuksista, vaikka kaikkia kolmea ei olisi tehty.
- Tuki maksetaan kuittia vastaan siinä vaiheessa, kun terveystulos näkyy merkittynä Kennelliiton Jalostustietojärjestelmään.
- Tukea maksetaan maksimissaan saman omistajan kahdelle koiralle tukikauden aikana. Maksimirajoitus ei koske yli 8-vuotiaita koiria.
- Tukea maksetaan vain Suomen Venäjäntoyt ry:n jäsenille.

Tukisummat:
silmä- ja polvitarkastus sekä sydänkuuntelu 30 eur
silmätarkastus 10 eur
polvitarkastus 10 eur
sydänkuuntelu 10 eur
Yli 8v koiran silmä- tai polvitarkastus tai sydänkuuntelu 15 eur

Tuen hakeminen:
Tukea haetaan lähettämällä tutkimuksien maksukuitit, koiran virallinen nimi, oma nimi sekä henkilötunnus osoitteeseen yhdistys.russiantoy@gmail.com.

Tuki on lain mukaan tulorekisteriin ilmoitettavaa tuloa, minkä vuoksi yhdistyksen tulee kerätä tuen saajilta henkilötunnukset. Henkilötunnukset säilytetään Yhdistysrekisterin jäsenrekisterissä henkilön kohdalla lisätiedoissa, ja poistetaan tiedoista heti, kun ilmoitus tulorekisteriin on tehty. Henkilötunnus tulee antaa joka kerta kun tukea haetaan.