Terveystutkimusten tukeminen


Yhdistyksen vuosikokouksessa 3.3.2024 päätettiin, että yhdistyksen varoja käytetään vuonna 2024 terveystutkimusten tukemiseen maksimissaan 2000 euroa. Tukea jaetaan 1.4.2024-28.2.2025 välillä, tai jos summa täyttyy aikaisemmin, siihen saakka, kun summa täyttyy.

Summa jaetaan niille koirille, joille tällä ajalla tehdään JTO:n suositusten mukaisesti silmä- ja
polvitarkastus ja sydänkuuntelu. Tukea maksetaan vain, jos koiralle tehdään nämä kaikki kolme
tarkastusta. Mikäli koiralle on jo tehty osa tutkimuksista ja nämä täydennetään koskemaan kaikkia kolmea, puuttuvien tutkimusten tekemisestä maksetaan 1/3 tukisummasta. Koiran tulee olla tarkastuspäivänä vähintään 12 kk.

Yli 8-vuotiaiden koirien silmä- ja polvitarkastuksia sekä sydänkuunteluita halutaan tukea
maksamalla suurempaa tukea. Yli 8-vuotiaille tukea maksetaan myös yksittäisistä tarkastuksista, vaikka kaikkia kolmea ei olisi tehty.

Viimeaikaisten terveystutkimustulosten perusteella yhdistys tukee myös oireettoman koiran syringomyeliatutkimuksen lausuntomaksua 48 e (SKL jäsenhinta). Oireellisen koiran diagnostisen tutkimustuloksen saa jalostustietojärjestelmään epävirallisena tuloksena ilman lausuntomaksua.

Tuki maksetaan kuittia vastaan siinä vaiheessa, kun terveystulos näkyy merkittynä Kennelliiton
Jalostustietojärjestelmään.

Myöntämisperusteet:
- Koiran tulee olla tarkastuspäivänä vähintään 12 kk (virallisen syringomyeliatutkimuksen alaikäraja on 18 kk).
- Tukea maksetaan vain mikäli tehdään kaikki kolme tutkimusta, tai täydennetään tutkimuksia niin, että kaikki kolme tulee tehdyksi (silmä- ja polvitarkastus sekä sydänkuuntelu).
- Yli 8-vuotiaille tukea maksetaan myös yksittäisistä tarkastuksista, vaikka kaikkia kolmea ei olisi tehty.
- Tuki maksetaan kuittia vastaan siinä vaiheessa, kun terveystulos näkyy merkittynä Kennelliiton Jalostustietojärjestelmään.
- Tukea maksetaan maksimissaan saman omistajan kahdelle koiralle tukikauden aikana. Maksimirajoitus ei koske yli 8-vuotiaita koiria.
- Tukea maksetaan vain Suomen Venäjäntoyt ry:n jäsenille.

Tukisummat:
silmä- ja polvitarkastus ja sydänkuuntelu 30 eur
silmätarkastus 10 eur
polvitarkastus 10 eur
sydänkuuntelu 10 eur
yli 8v koiran silmä- tai polvitarkastus tai sydänkuuntelu 15 eur
oireettoman koiran syringomyeliatutkimus 48 eur

Kertaalleen silmien, polvien ja sydämen osalta tutkitun koiran tutkimuksia tuetaan seuraavissa tapauksissa: 
- koiran vanhentunut tulos uusitaan, minkä jälkeen kaikki tulokset ovat voimassaolevia 
(10 eur per tulos) 
- koiran kaikki tulokset uusitaan vaikka ne eivät olisi vanhentuneet (30 eur)

Tuen hakeminen:
Tukea haetaan lähettämällä tutkimuksien maksukuitit, koiran virallinen nimi, oma nimi, tilinumero minne tuki maksetaan, sekä henkilötunnus osoitteeseen yhdistys.russiantoy@gmail.com.

Tuki on lain mukaan tulorekisteriin ilmoitettavaa tuloa, minkä vuoksi yhdistyksen tulee kerätä tuen saajilta henkilötunnukset. Henkilötunnukset säilytetään Yhdistysrekisterin jäsenrekisterissä henkilön kohdalla lisätiedoissa, ja poistetaan tiedoista heti, kun ilmoitus tulorekisteriin on tehty. Henkilötunnus tulee antaa joka kerta kun tukea haetaan.