Suomen Venäjäntoyt ry vuosikokous 5.2.2017

16.1.2017

KOKOUSKUTSU

SUOMEN VENÄJÄNTOYT RY:N VUOSIKOKOUS 3/2014, 2/2015 & 2016

 

Aika              5.2.2017 klo. 11.00

Paikka          Helsingin seudun kennelpiirin kokoustilassa
Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen 2014 ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

5. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen 2015 ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

6. Hallituksen toimintakertomus ja tilipäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna

7. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelle 2016

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olevia ei ole, mutta hallitukseen voidaan valita uusia jäseniä.

9. Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä vaali

10. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017

11. Jäsenmaksujen suuruuden määrääminen vuodelle 2017

12. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2017

13. Sääntömuutos maksamattoman jäsenmaksun vuoksi erotettu jäsen.
       Hallitus ehdottaa, että jäsen joka on erotettu maksamattomien
       jäsenmaksujen vuoksi, pyrkiessään uudelleen yhdistyksen                jäseneksi maksaa erotus vuoden, sekä kuluvan vuoden jäsenmaksun    ennen jäsenyyden hyväksyntää.

14. Open Show

15.  Toitsu-lehti

16. Muut esille tulevat asiat
       - Top TEN Toitsu kiertopalkintojen jako

17. Kokouksen päättäminen