Uusia chiari- ja syringomyeliatapauksia rodussa

3.2.2023

Hyvät venäjäntoyharrastajat,

Suomen Venäjäntoyt ry:n hallitus ja jalostustoimikunta on saanut tietoonsa hälyttävän useita epäiltyjä ja sekä virallisesti että epävirallisesti todettuja syringomyelia- ja chiaritapauksia.  Osa tapauksista on kantautunut korviimme myös erinäisistä keskusteluryhmistä Facebookissa. Tällöin toki emme ole täysin varmoja koirien virallisista nimistä, sillä niitä ei välttämättä ole suoraan mainittu keskusteluissa. Huomion arvoista on se, että tapaukset ovat useista eri linjoista ja että diagnoosin saaneilla koirilla on paljon sukulaisia sekä Suomessa että muissa maissa, myös jalostuskäytössä.

Edellisen kerran Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostustoimikunta tiedotti virallisesti todetusta chiari-tyyppisestä epämuodostumasta maaliskuussa 2019. Voit lukea tiedotteen täältä: https://www.russiantoy.fi/…/jalostustoimikunta-tiedottaa…/

Haluamme painottaa terveystutkimusten välttämättömyyttä erityisesti niiden jalostuskoirien osalta, joiden sukutaulusta diagnoosin saaneita koiria löytyy. Myös muut epämääräisesti oireilevat koirat tulisi ehdottomasti tutkia syringomyelian ja chiarin osalta, sillä sairaudet tuntuvat olevan rodussa yleisempiä kuin olemme kuvitelleet. Syringomyelian ja chiarin oireisto on vaihtelevaa sairauden vakavuudesta ja yksilöstä riippuen, joten kaikesta epänormaalista on hyvä raportoida eläinlääkärille tutkimukseen mentäessä.

Ainoa tapa varmistaa syringomyelia ja/tai chiariepämuodostuma on magneettikuvantaminen. Rodun elinvoimaisuuden kannalta olisi todella tärkeää selvittää esiintyykö näitä sairauksia jo kaikissa linjoissa.

Terveystutkimukset tulisi tehdä virallisina, jolloin tieto sairaudesta tai terveydestä olisi muiden kasvattajien ja harrastajien saatavilla Jalostustietokannassa. Mikäli koira on saanut diagnoosin epävirallisena, voidaan se merkitä koiran tietoihin Jalostustietokantaan. Epävirallisesti tutkitun, oireilevan koiran diagnoosin saa liitettyä koiran tietoihin maksutta ottamalla yhteyttä diagnoosin tehneeseen lääkäriin, joka tekee epävirallisen lähetteen Suomen Kennelliittoon. Jalostustoimikunta avustaa mielellään asian kanssa, mikäli omistajilla on hankaluuksia tuloksen julkaisemisessa.

Syringomyelian ja chiarin mahdollinen esiintyvyys rodussa on otettu huomioon Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO):

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat

• Syringomyelia/chiari-tyyppinen epämuodostuma:

Chiari –tyyppinen epämuodostuma (CM) tarkoittaa aivojen takakuopan suhteellista ahtautta (aivojen takakuopan tilavuus on siis suhteellisesti liian pieni sen sisältämän aivokudoksen määrään nähden), minkä seurauksena pikkuaivot ja usein myös aivorunko tyräytyvät taaksepäin kallon isoon aukkoon (foramen magnumiin) tai sen läpi.

Syringomyelia (SM) tarkoittaa nesteentäyteisten onteloiden muodostumista selkäytimeen aivoselkäydinnesteen epänormaalin liikkumisen seurauksena. Tärkein syringomyelialle altistava tekijä on chiari –tyyppinen epämuodostuma.

ELL, Dipl. ECVN, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Tarja Pääkkönen

6.2 SUOSITUKSET JALOSTUSKOIRILLE JA YHDISTELMILLE

Lisäsuositukset ja tarkennukset jalostukseen käytettäville koirille:

....

• Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jolla on epilepsia tai muita neurologisia oireita.

Syringomyeliaa (SM)/chiari-tyyppistä epämuodostumaa (CM) sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä yhdistelmää, josta sairaita koiria on syntynyt, saa uusia. Syringomyeliadiagnoosin saaneen koiran lähisukulaisten käyttöä tulisi välttää tai ainakin jalostukseen suunnitellut yksilöt tulisi tutkia ennen jalostuskäyttöä.

Toivomme kasvattajilta ja omistajilta avoimuutta sairauksien ja vikojen osalta. On koko rodun yhteinen etu, että linjoissa todetut perinnölliset sairaudet ja viat saatetaan kaikkien tietoon, jotta jalostuksessa on mahdollista pyrkiä terveiden koirien kasvattamiseen. On myös ensiarvoista, että kasvattajat kertovat pennunostajille ja kasvatinomistajilleen todetuista tapauksista varsinkin silloin, jos niitä esiintyy omassa linjassa. Myös yleinen tiedottaminen rodun terveystilanteesta on rotuyhdistyksen lisäksi myös kasvattajan vastuulla.

Venäjäntoylla esiintyy syringomyelian ja chiarin lisäksi myös muita jalostukseen vaikuttavia sairauksia ja vikoja. Monella koiralla on epävirallisesti diagnosoituja sairauksia ja vikoja, jotka eivät ole kaikkien kasvattajien ja harrastajien tiedossa. Tiedonkulun helpottamiseksi olemme päättäneet julkaista suomalaisilla venäjäntoylla esiintyvien vikoja ja sairauksien listan, VISAn https://www.russiantoy.fi/…/vikojen-ja-sairauksien-lista…/

Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostustoimikunta julkaisee ja ylläpitää listaa suomalaisista venäjäntoysta, joilla on todettu joko virallisesti tai epävirallisesti erilaisia vikoja ja sairauksia, mukaan lukien jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) jalostussuosituksien mukaisissa virallisissa polvilumpioluksaatio-, silmäpeilaus- ja sydänauskultaatiotutkimuksissa löydetyt poikkeavuudet.

Lista on avoin kaikille venäjäntoyn omistajille, jotka haluavat koiransa tiedot julkaista, mutta koiran viasta tai sairaudesta on oltava mahdollisuus esittää lääkärintodistus tai muu vastaava tosite.

Koiran tietojen lisääminen listaan on vapaaehtoista ja avoimuuteen perustuvaa, mutta rodun terveystilanteen parantamisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Kaikkien tietojen julkaisuun on koiran omistajan lupa tai oma ilmoitus.

Myös jo edesmenneen koiran tiedot voidaan lisätä listalle. Mikäli kaikki vaadittavat tiedot eivät ole enää tarkistettavissa, voi kohtaan kirjata suurinpiirteisen vastauksen.

Listalla on nähtävissä koiran virallinen nimi, linkki Jalostustietokantaan, diagnoosi ja toteamispäivämäärä sekä lisätiedot-kohta, johon on mahdollista lyhyesti kertoa lisätietoja esimerkiksi koiran oireistosta. Mikäli koiralla on useampia diagnooseja, tulevat ne allekkain koiran nimen alle omina osioinaan.

Ilmoitetut tiedot ovat listalla aakkosjärjestyksessä koiran nimen mukaan. Voit käyttää hakutoimintoa ja etsiä tuloksia esimerkiksi koiran tai vian/sairauden nimellä tietokoneella painamalla ctrl+F tai cmd+F.

Koiran viasta tai sairaudesta voi ilmoittaa Suomen Venäjäntoyt ry:n Terveys- ja luonnekyselyssä (muista tällöin laittaa lupa tietojen julkaisemiseen viimeisen sivun Palaute-osiossa), alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jt.russiantoy@gmail.com

Listaa päivitetään sitä mukaa, kuin uusia tapauksia ilmoitetaan.

Mikäli haluat koirasi tiedot pois listalta, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan sähköpostilla (jt.russiantoy@gmail.com)

Asian vakavuuden takia tiedotamme poikkeuksellisesti alla lyhyesti myös englanniksi, jotta tieto välittyy myös sivun ulkomaalaisille tai muun kielisille seuraajille.

Syringomyelia ja chiari/ Suomen Kennelliitto: https://www.kennelliitto.fi/…/chiari-tyyppinen…

Viimeaikaiset terveystutkimustulokset: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmTerveys.aspx?R=352…

Ohjeita Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmän käyttöön: https://www.russiantoy.fi/…/jalostustietojarjestelman…/

ENGLISH:

Russian toy breeders and owners,

The Finnish Russian toy breedclub has become aware of either or both syringomyelia and chiari malformation cases in Russian toys. These cases have appeared in both Finnish and imported dogs, but in all cases their bloodlines spread across multiple countries and many of these dogs’ close relatives are also used in breeding.

Some of the affected dogs are yet to have their diagnoses available on our Kennelclub’s database, but we are currently working to make the diagnoses visible to all. You can see latest health test results here: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmTerveys.aspx?R=352…

By clicking the dog’s name, you can see it’s pedigree and other available information.

It is absolutely vital to keep in mind that every russian toy can carry this disease and especially when a dog has vague symptoms the owner should consider examining the dog. Syringomyelia and chiari can only be diagnosed with MRI (magnetic resonance imaging).

We wish for other breeder and owners to come forward with their dogs’ health issues so that we can make sure we do our best to keep this breed as healthy as possible.

Our breed club’s breeding committee will publish and update a list of illnesses on our website: https://www.russiantoy.fi/terveys/vikojen-ja-sairauksien-lista-visa/.  Submitting information of your dog’s illnesses to the list is voluntary and based on transparency but recommended. Proof of illness (certificate or similar) should be presented if asked.

Our club’s breeding committee will gladly discuss more via e-mail: jt.russiantoy@gmail.com