Uroslistan päivitetyt säännöt

4.12.2023

Kasvattaja-Cafessa saadun palautteen perusteella hallitus on päättänyt päivittää uroslistan säännöt.

Tämänhetkinen tilanne venäjäntoyn kasvatuksessa on haastava, sillä jalostusuroksia on saatavilla melko rajoitetusti ja useiden urosten jälkeläismäärät uhkaavat nousta tai ovat jo nousseet yli JTO:n suositteleman määrän (21 pentua). Rotumme geneettinen monimuotoisuus pienenee kovaa vauhtia, kun koirien väliset sukulaisuussuhteet kaventuvat eikä jalostuksen piiriin tule uutta verta ja uusia linjoja. Suppea geenikirjo altistaa rodun muun muassa perinnöllisille vioille ja sairauksille.

Aiemmista ohjeista poiketen uudella uroslistalla koiria ei jaotella A- ja B-listaan, vaan kaikille koirille on yhteinen lista. Listalle ilmoitettavan uroksen tulisi täyttää yhdistyksen jalostussuositukset ennen jalostuskäyttöä, mutta listalle voi lisätä uroksen, jolla ei vielä ole tarvittavia tuloksia. Mikäli koira ei täytä kaikkia jalostussuosituksia listalle ilmoitettaessa, jalostustoimikunta merkitsee koiran tietoihin miltä osin suositukset eivät täyty. Uroslistalle ilmoittaminen on maksutonta.

On ilmoittajan vastuulla pitää tiedot ajan tasalla. Mikäli uroksen tietoihin tulee muutoksia, olisi ne hyvä päivittää uroslistalle, vaikka tiedot olisivat näkyvissä Jalostustietokannassa. Jalostustoimikunnalla on oikeus poistaa uros listalta, mikäli virallisissa tuloksissa ilmenee jokin jalostuksen estävä asia.

Kasvattaja ja uroksen omistaja ovat vastuussa siitä, minkälaiset jalostusvalinnat he tekevät. Mikäli pentue on jalostussuositusten vastainen, tulee siitä merkintä Suomen Kennelliiton Pentulistalle sekä yhdistyksen pentuvälitykseen.

Yhdistyksen jalostussuositukset löydät täältä.

Uroslista on ollut tyhjillään pitkään ja toivomme päivityksen myötä myös ns. kotikoirien omistajien uskaltavan ilmoittaa omia uroksiaan listalle. Myös kasvattajien kannattaa aktivoitua ja tarkastella omaa kasvatustyötään. Mikäli omista kasvateista löytyy potentiaalisia jalostuskoiria, voisi niiden lisäämistä uroslistalle harkita.

Uroslistan uudet säännöt:

1. Uroslistalle ilmoitettavan koiran ei tarvitse ilmoitushetkellä täyttää jalostussuosituksia. Mikäli listalla oleva uros ei täytä yhdistyksen jalostussuosituksia, jalostustoimikunta merkitsee koiran tietoihin miltä osin jalostussuositus jää täyttymättä.

2. Listalle ei hyväksytä niitä uroksia, joita ei jalostussuositusten mukaan saa käyttää jalostukseen.

Uroslistan ohjeet kokonaisuudessaan: https://www.russiantoy.fi/jalostus/uroslistan_ohjeet/

Uroslista: https://www.russiantoy.fi/jalostus/uroslista/