Terveystutkimusten tukeminen

30.3.2023

Yhdistyksen vuosikokouksessa 19.3.23 päätettiin, että Suomen Venäjäntoyt ry voi tukea yhdistyksen jäsenten koirien JTO:n mukaisten terveystutkimusten teettämistä vuonna 2023 enimmillään 2500 eurolla. Tukea jaetaan 1.4.2023-28.2.2024 välisenä aikana, tai siihen saakka, kunnes summa täyttyy

Summa jaetaan niille koirille, joille tällä ajalla tehdään JTO:n suositusten mukaisesti silmä- ja polvitarkastus sekä sydänkuuntelu. Tukea maksetaan vain, jos koiralle tehdään nämä kaikki kolme tarkastusta maksukauden aikana. Mikäli koiralle on jo tehty osa tutkimuksista ennen maksukautta ja näitä täydennetään puuttuvilla tutkimuksilla, puuttuvien tutkimusten tekemisestä maksetaan 1/3 tukisummasta per tutkimus.

Yli 8-vuotiaiden koirien silmä- ja polvitarkastuksia sekä sydänkuunteluita halutaan tukea maksamalla suurempaa tukea. Yli 8-vuotiaan koiran tutkimuksia tuetaan myös yksittäisten tutkimusten osalta.

Tukisummat:
silmä- ja polvitarkastus sekä sydänkuuntelu 30 eur
silmätarkastus 10 eur
polvitarkastus 10 eur
sydänkuuntelu 10 eur
Yli 8v koiran silmä- tai polvitarkastus tai sydänkuuntelu 15 eur

Tukea maksetaan maksimissaan saman omistajan kahdelle koiralle tukikauden aikana. Maksimirajoitus ei koske yli 8-vuotiaita koiria. Tukea ei jaeta takautuvasti ennen 1.4.2023 tehdyistä tutkimuksista.

Lue lisää terveystutkimusten tukemisesta täältä.

Löydät yhdistyksen nettisivuilta ohjeet ennakkolähetteen tilaamiseen, sekä lisätietoa koiralle tehtävistä virallisista terveustutkimuksista.