Jalostustoimikunta tiedottaa - pentulista

14.10.2023

Jalostustoimikunta tiedottaa!

Yhdistyksen puolto on päätetty ottaa käyttöön Suomen Kennelliiton Pentulistalla: https://pentulista.kennelliitto.fi/

Suomen Venäjäntoyt ry:n hallitus on yhdessä jalostustoimikunnan kanssa päättänyt ottaa käyttöön pentueiden puoltamisen tai puoltamatta jättämisen helpottamaan erityisesti uutta pennunostajaa valitsemaan pennun jalostussuositukset täyttävästä yhdistelmästä.

Jatkossa Kennelliiton pentuvälitykseen ilmoitetut pentueet tarkistetaan jalostustoimikunnan toimesta. Mikäli pentue täyttää yhdistyksen JTO:n varsinaiset jalostussuositukset, tulee pentueen kohdalla näkyviin vihreä “Kyllä”-merkintä kohtaan “Yhdistelmä täyttää rotujärjestön tai -yhdistyksen jalostussuositukset”. Mikäli pentue on miltään osin jalostussuositusten vastainen, tulee kohtaan punainen merkintä ”Ei”.

Suomen Venäjäntoyt ry:n JTO:n jalostussuositukset löytyvät täältä: https://www.russiantoy.fi/jalostus/jalostussuositukset/

Pentuneuvoja auttaa mielellään pentueiden tutkimisessa, mikäli niistä herää minkäänlaisia kysymyksiä.

https://www.russiantoy.fi/pentuneuvonta/

Kuva: Aki Korhonen