Hallitus tiedottaa

25.5.2024

 

Suomen Venäjäntoyt ry:n jäsenet ovat ilmaisseet huolensa 22.05.2024 nykyisen hallituksen sekä jalostustoimikunnan toiminnasta koskien mm. PEVISAa ja jäsenryhmän kommentoinnin rajoittamista. Suomen Venäjäntoyt ry:n jäsenet ovat vaatineet ylimääräisen kokouksen järjestämistä. Ylimääräinen kokous järjestetään, mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokouksessa käsitellään kokonaisuudessaan nykyisen hallituksen sekä jalostustoimikunnan jäsenen epäluottamusta ja erottamista.

Kokous järjestetään mahdollisimman pian. On toivottavaa, että Suomen Venäjäntoyt ry:n äänioikeutettu jäsenistö osallistuu kokoukseen.

Kokouskutsut lähetetään sääntöjen mukaisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta hallituksen kokoonnuttua sopimaan kokousajasta ja -paikasta.

Kokouksen koolle kutsuminen ei ole Suomen Venäjäntoyt ry:n hallituksen aloitteesta, joten Suomen Venäjäntoyt ry:n hallituksen sihteeri ei toimi kokouksen sihteerinä. Kokous voidaan tarvittaessa taltioida sähköisesti pöytäkirjan tekoa varten.

Suomen Venäjäntoyt ry on keskeyttänyt kaikki suunnitellut tapahtumat: Open Show’n, edustamisen SKKY:n erikoisnäyttelyssä, MH/LTE -testit, Poikapäivät, lehden teon, sekä kaiken muun ei-välttämättömän toiminnan. Hyväksyntää odottavat jäsenpyynnöt käsittelee ja aloitettuja projekteja jatkaa kokouksen jälkeen jatkava hallitus.