Terveys- ja luonnekysely

 

Kiitos vastauksista, kysely on tällä hetkellä suljettu.

Koosteen kyselyn vastauksista pääset lukemaan tästä!
 

Rekisteröityjen venäjäntoyden terveys- ja luonnekysely!

Toivomme vastauksia venäjäntoyden terveys- ja luonnekyselyyn,
jotta saisimme arvokasta tietoa rotumme terveydestä ja luonteesta Suomessa.

Kyselyllä yhdistys haluaa myös vastata jäsenistöltä ja rodunharrastajilta tulleisiin toiveisiin terveys- ja jalostusasioiden edistämisessä.
Kyselyyn vastaaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ja vastaamisen voi tehdä myös nimettömänä.
Ainoa edellytys on, että koira on virallisesti rekisteröity Suomeen tai muuhun FCI:n hyväksymään rekisteriin.
Kyselyn voi täyttää myös jo menehtyneestä koirasta.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 25 minuuttia.
Tietoja käytetään myös jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO). Jalostuksen tavoiteohjelma on rodulle laadittava ohjelma, jossa selvitetään rodun taustaa ja aiempia jalostustoimenpiteitä sekä määritellään rodun jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla. Lisäksi JTOssa määritellään strategiat rodun jalostukseen ja toimintaohjelma niiden toteuttamiseen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot jäävät jalostustoimikunnan sekä hallituksen käyttöön ja niihin suhtaudutaan luottamuksellisesti.
Terveys- ja luonnekartoituksesta tulee monipuolinen ja mahdollisimman luotettava ainoastaan mikäli saamme paljon vastauksia.
Pyydämme myös kasvattajia ilmoittamaan kyselystä kasvattiensa omistajille ja korostamaan heille vastaamisen tärkeyttä.

-Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostustoimikunta ja hallitus (14.6.2017) 

Kyselyn alkuosassa on tarkemmat ohjeet kyselyyn vastaamiseksi. LUE ne huolellisesti ennen vastaamistasi.