Ohjeita pennunostajalle


OHJEITA PENNUNOSTAJALLE

Etsitkö itsellesi uutta perheenjäsentä ja olet kiinnostunut venäjäntoysta? Ennen pennun hankintaa kannattaa tutustua huolellisesti rotumääritelmään ja tavata aikuisia venäjäntoyta. Rotuyhdistyksellä on aluetoimintaa, mm. koirapuistotapaamisia, joihin rodusta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoja pentuvälityksessä olevien pentueiden vanhemmista löytyy Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

Kun olet ostamassa venäjäntoypentua pyydä päästä katsomaan pentuasi vähintään kerran ennen ostopäätöksen tekemistä ja pyydä nähdä myös pennun emä. Kasvattajan velvollisuus on neuvoa sinua myös sen jälkeen, kun pentu muuttaa luoksesi. Kasvattajalta saat ohjeita esimerkiksi pennun hoitoon, ruokintaan ja koulutukseen liittyen. Useat kasvattajat myös antavat pennun mukana kirjalliset hoito-ohjeet.

Koiran kaupasta kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus. Kennelliitto on laatinut kauppasopimuslomakkeen, jossa on selkeät säännöt siitä, mihin ostaja ja myyjä sitoutuvat. Jos myyjä ei halua täyttää sopimuksen kaikkia kohtia, jokin asia saattaa olla vialla. Sopimusta tehtäessä ostajan ei tarvitse suostua kohtuuttomiin vaatimuksiin. Jos kaupasta syntyy erimielisyyksiä, niiden selvittämisessä voi kääntyä kuluttaja-asiamiehen puoleen.

Epämääräiseltä myyjältä ostetun koiranpennun taustasta ei ole tietoa ja sen lähtökohdat elämään eivät usein ole parhaat mahdolliset. Erityisen ongelmallisia ovat esimerkiksi Venäjältä tai Virosta salakuljetetut koiranpennut. Koirien salakuljetus Virosta ja Venäjältä lisää raivotaudin leviämisriskiä Suomeen. Lisäksi ulko- ja sisäloiset ovat hyvin tavanomaisia koirilla, joiden taustasta ei ole tietoa. Pentu saattaa jopa olla parantumattomasti sairas.

 

Suomen Venäjäntoyt ry suosittelee jalostukseen käytettävien koirien täyttävän alla olevat suositukset:

  • Vanhemmilla tulisi olla voimassa oleva, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta. (Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kk)
  • Polvien tulisi olla terveet (0/0)
  • Silmien tulisi olla terveet
  • Vanhempien tulisi olla kaikinpuolin terveitä, eivätkä ne saa tiedettävästi kantaa perinnöllisiä sairauksia
  • Vanhempien tulisi olla luonteeltaan rodunomaisia (ei aggressiivisia/arkoja)
  • Vanhempien tulisi olla astutushetkellä 18 kuukautta täyttäneitä.
  • Vanhemmilla tulisi olla näyttelytulos


Suomen Kennelliitto ry:llä on jalostustietojärjestelmä, josta löytyy pentueen sekä niiden vanhempien terveystiedot, sukutaulut ja näyttely- ja koetulokset sekä kasvattajan aiemmat pentueet. Näitä tietoja tutkimalla saa hyvää ennakkotietoa siitä, minkälaisia ominaisuuksia pennulla voi olla.

Tässä linkki venäjäntoyden jalostustietojärjestelmään