Ohjeita pennunostajalle


OHJEITA PENNUNOSTAJALLE

Etsitkö itsellesi uutta perheenjäsentä ja olet kiinnostunut venäjäntoysta? Ennen pennun hankintaa kannattaa tutustua huolellisesti rotumääritelmään ja tavata aikuisia venäjäntoyta. Rotuyhdistyksellä on aluetoimintaa, mm. koirapuistotapaamisia, joihin rodusta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoja pentuvälityksessä olevien pentueiden vanhemmista löytyy Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

Kun olet ostamassa venäjäntoypentua pyydä päästä katsomaan pentuasi vähintään kerran ennen ostopäätöksen tekemistä ja pyydä nähdä myös pennun emä. Kasvattajan velvollisuus on neuvoa sinua myös sen jälkeen, kun pentu muuttaa luoksesi. Kasvattajalta saat ohjeita esimerkiksi pennun hoitoon, ruokintaan ja koulutukseen liittyen. Useat kasvattajat myös antavat pennun mukana kirjalliset hoito-ohjeet.

Koiran kaupasta kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus. Kennelliitto on laatinut kauppasopimuslomakkeen, jossa on selkeät säännöt siitä, mihin ostaja ja myyjä sitoutuvat. Jos myyjä ei halua täyttää sopimuksen kaikkia kohtia, jokin asia saattaa olla vialla. Sopimusta tehtäessä ostajan ei tarvitse suostua kohtuuttomiin vaatimuksiin. Jos kaupasta syntyy erimielisyyksiä, niiden selvittämisessä voi kääntyä kuluttaja-asiamiehen puoleen.

Epämääräiseltä myyjältä ostetun koiranpennun taustasta ei ole tietoa ja sen lähtökohdat elämään eivät usein ole parhaat mahdolliset. Erityisen ongelmallisia ovat esimerkiksi Venäjältä tai Virosta salakuljetetut koiranpennut. Koirien salakuljetus Virosta ja Venäjältä lisää raivotaudin leviämisriskiä Suomeen. Lisäksi ulko- ja sisäloiset ovat hyvin tavanomaisia koirilla, joiden taustasta ei ole tietoa. Pentu saattaa jopa olla parantumattomasti sairas. 

Pennunostoa suunnittelevan kannattaa tutustua kokonaisuudessaan yhdistyksen sivuihin, sillä sivuilla on paljon tietoa mm. pennunhankinnasta, rodun terveystilanteesta sekä jalostuksesta.

Suomen Venäjäntoyt ry:n pentuneuvonta välittää Suomessa syntyneitä venäjäntoyn pentuja, jotka ovat rekisteröintikelpoisia ja alle 6 kuukauden ikäisiä. Pentuneuvonnassa merkitään ilmoitukseen täyttävätkö pentueen vanhemmat yhdistyksen jalostussuositukset. Jos jokin näistä suosituksista ei täyty, pentuneuvonta merkitsee sen tiedon ko. kohtaan. Satunnaisesti pentuneuvontaan tulee myös aikuisia, uutta kotia etsiviä venäjäntoyta.

Kasvattajan tulee kasvatustyössään noudattaa niitä ohjeita, sääntöjä ja suosituksia, jotka Suomen Kennelliitto on antanut.

 

Suomen Venäjäntoyt ry:n jalostussuositukset:

 • Vanhempien tulisi olla astutushetkellä 18 kuukautta täyttäneitä
 • Ensimmäistä kertaa jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla enintään 4-vuotias
 • Jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla vähintään 2 kg:n painoinen
 • Vanhemmilla tulisi olla näyttelytuloksena vähintään EH (erittäin hyvä)
 • Vanhemmilla tulisi olla normaali leikkaava purenta
 • Vanhempien tulisi olla kaikin puolin terveitä, eivätkä ne saa tiedettävästi kantaa perinnöllisiä sairauksia
 • Vanhempien tulisi olla luonteeltaan rodunomaisia (ei aggressiivisia/arkoja)
 • Vanhemmilla tulisi olla voimassa oleva, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta (virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kk)
 • Polvien tulisi olla terveet (0/0)
 • Silmien tulisi olla terveet. Jalostukseen ei pidä käyttää:
  - PRA
  -perinnöllinen harmaakaihi
  - tRD
  - iris-linssi PPM
  - iris-kornea PPM
  - PHTVL/PHPV aste 2-6 diagnoosin saanutta koiraa
   
 • Muiden silmäsairauksien osalta kahta silmäsairausdiagnoosin saanutta yksilöä ei tulisi yhdistää
 • Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen

 

Lisäsuositukset ja tarkennukset jalostukseen käytettäville koirille:

 • Jalostukseen ei tulisi käyttää koiraa, joka kärsii allergiasta tai atopiasta tai karvattomuudesta. Lisäksi tulee huomioida, että syntyvien pentujen genotyyppi sinidiluutio-alleelin suhteen ei aiheuttaisi koirille terveysongelmia tai vikoja
   
 • Kuolinsyytilaston ja rodun terveyskyselyssä esiin tulleiden sydänsairauksien määrän johdosta jalostustoimikunta suosittelee jalostukseen käytettäville koirille sydämen auskultaatiotutkimusta
   
 • Jalostukseen ei saa käyttää koiraa jolla on epilepsia tai muita neurologisia oireita.
  Syringomyeliaa (SM)/chiari-tyyppistä epämuodostumaa (CM) sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä yhdistelmää josta sairaita koiria on syntynyt, saa uusia. Syringomyelia diagnoosin saaneen koiran lähisukulaisten käyttöä tulisi välttää tai ainakin jalostukseen suunnitellut yksilöt tulisi tutkia ennen jalostuskäyttöä
   
 • Legg-Perthes-diagnoosin saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen
   
 • Synnynnäisen rakenteellisen vian tai heikkouden takia kirurgisesti korjattuja koiria ei saa käyttää jalostukseen. Tällaisia vikoja ovat mm. polvilumpioluksaatio ja epänormaali purenta
   
 • Jalostukseen käytettävien yksilöiden purennassa ja hampaissa tulisi huomioida, että hampaat ovat riittävän suuret, purenta on leikkaava, kulmahampaat ovat oikein asettuneet (eivät saa painaa ikeneen) eikä koiralla saa olla ylä- tai alapurentaa. Yksilöt, joilla on hammaspuutoksia, tulisi yhdistää vain täyden hampaiston omaavan yksilön kanssa
   
 • ​Jalostusyksilöiden valinnassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei molemmilla yksilöillä ole samanlaisia rakenteellisia virheitä
   
 • Ulkomaisen koiran jalostuskäytössä tulisi noudattaa samoja suosituksia ja tuontikoirat tulisi tutkia myös Suomessa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia
   
 • Sairauksien osalta tulisi ohjenuorana pitää, ettei sellaisia yhdistelmiä uusita, joista on tullut sairaita yksilöitä. Lisäksi tulee välttää todettuihin/epäiltyihin kantajiin linjaamista


Suomen Kennelliitto ry:llä on jalostustietojärjestelmä, josta löytyy pentueen sekä niiden vanhempien terveystiedot, sukutaulut ja näyttely- ja koetulokset sekä kasvattajan aiemmat pentueet. Näitä tietoja tutkimalla saa hyvää ennakkotietoa siitä, minkälaisia ominaisuuksia pennulla voi olla.

Tässä linkki venäjäntoyden jalostustietojärjestelmään