JTO

Rodun JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) on työn alla.

Jalostuksen tavoiteohjelma on rodulle laadittava ohjelma, jossa selvitetään rodun taustaa ja aiempia jalostustoimenpiteitä sekä määritellään rodun jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla. Lisäksi JTOssa määritellään strategiat rodun jalostukseen ja toimintaohjelma niiden toteuttamiseen.

​Yhdistyksellä on käynnissä rodun luonne- ja terveyskysely, jonka tuloksia käytetään JTOn laadinnassa.