Jalostustoimikunta tiedottaa: Uusi chiari-diagnoosi rodussa.

25.3.2019

 

Jalostustoimikunta tiedottaa:

 

Rodussa on tehty uusi chiari-tyyppisen epämuodostuman virallinen diagnoosi.

Jalostustoimikunta kehottaa huomioimaan kyseisen sairauden sekä tutkituttamaan varsinkin jalostuskäyttöön suunnitellut koirat, mikäli on vähänkin aihetta epäillä ko. sairautta.

Kyseisen sairauden huomioiminen sisältyy myös rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) sekä yhdistyksen antamiin jalostussuosituksiin.

 

JTO, kohdat:

 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat

 

• Syringomyelia/chiari-tyyppinen epämuodostuma:

 

Chiari –tyyppinen epämuodostuma (CM) tarkoittaa aivojen takakuopan suhteellista ahtautta (aivojen  takakuopan tilavuus on siis suhteellisesti liian pieni sen sisältämän aivokudoksen määrään nähden), minkä seurauksena pikkuaivot ja usein myös aivorunko tyräytyvät taaksepäin kallon isoon aukkoon (foramen magnumiin) tai sen läpi.

Syringomyelia (SM) tarkoittaa nesteentäyteisten onteloiden muodostumista selkäytimeen aivoselkäydinnesteen epänormaalin liikkumisen seurauksena. Tärkein syringomyelialle altistava tekijä on chiari –tyyppinen epämuodostuma.

ELL, Dipl. ECVN, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Tarja Pääkkönen

 

Rodussa on tehty ensimmäiset viralliset syringomyelia ja chiari-diagnoosit. Molemmat diagnoosin saaneet koirat ovat samasta pentueesta. Syringomyelian ja chiarin osalta tilannetta tulee seurata ja tarvittaessa oireilevat koirat tulee magneettikuvata. Sairauden vakavuusaste huomioiden rotuyhdistyksen jalostussuosituksissa ohjeistetaan olla käyttämättä sairasta koiraa jalostukseen, eikä yhdistelmää, josta sairaita koiria on syntynyt, saa uusia. Syringomyelia/chiari-diagnoosin saaneen koiran lähisukulaisten käyttöä tulisi välttää tai ainakin jalostukseen suunnitellut yksilöt tulisi tutkia ennen jalostuskäyttöä.

 

EDIT: Nyt diagnosoitu tapaus on kolmas ja ko. yksilö on aiemmin diagnoosin saaneiden koirien lähisukulainen. Uusin diagnoosi on CM2 (pikkuaivot puristuneet kallon isoon aukkoon tai tyräytyneet sen läpi).

 

6.2 SUOSITUKSET JALOSTUSKOIRILLE JA YHDISTELMILLE

Lisäsuositukset ja tarkennukset jalostukseen käytettäville koirille:

....

• Jalostukseen ei saa käyttää koiraa jolla on epilepsia tai muita neurologisia oireita.

Syringomyeliaa (SM)/chiari-tyyppistä epämuodostumaa (CM) sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä yhdistelmää josta sairaita koiria on syntynyt, saa uusia. Syringomyelia diagnoosin saaneen koiran lähisukulaisten käyttöä tulisi välttää tai ainakin jalostukseen suunnitellut yksilöt tulisi tutkia ennen jalostuskäyttöä.

 

Viimeisimmät terveystutkimustulokset