Kooste rotujärjestölle (SKKY) rodun arvostelussa huomioitavista kohdista

9.3.2019

Suomen Venäjäntoyt ry on toimittanut rotujärjestölle (SKKY)
sekä edelleen ulkomuototuomareille huomioitavaksi jalostustoimikunnan
laatiman koosteen rodun ulkomuodon ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista.
Nämä kohdat sisältyvät myös jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO).
Kooste on myös osa JTO:ssa mainittua toimintasuunnitelmaa ja tavoiteohjelman seurantaa.