Hallitus tiedottaa 28.03.2017

28.3.2017

Yhdistyksemme oli edustettuna Suomen Kääpiökoirat ry:n sekä Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n vuosikokouksissa. 
Ohessa koosteet kokouksista, sisällytettynä myös toimintakertomuksissa ja toimintasuunnitelmissa mainittuja yhdistyksen kannalta kiintoisia asioita.

SKKYn vuosikokous 15.3.2017:

Asialistalla oli sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi kahden rodun osalta PEVISA-muutoksia ja lisäyksiä.

Vuosi 2016 oli SKKY:n 30. toimintavuosi kääpiökoirarotujen 
rotujärjestönä. Vuoden aikana hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt. Muutoksen yhteydessä yhdistyksen nimi Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening ry muutettiin 
muotoon Suomen Kääpiökoirat ry. SKKY:n rotuja rekisteröitiin vuoden aikana 3 380 (3 491 vuonna 2015). Jäsenyhdistysten 
yhteinen jäsenmäärä oli noin 4500 henkeä. Yhdistyksen tulos oli 1 322,12 € voitollinen.

SKKYn puheenjohtaja oli mukana SuKoKa:n kokoamassa työryhmässä, joka teki parannusehdotuksia Kennelliiton kauppasopimuksiin. Prosessin seurauksena Kennelliitto veti uudet sopimukset pois käytöstä ja vanhojen sopimusten käyttö voi jatkua vuoden 2018 loppuun asti.

Toimintasuunnitelman mukaisesti ulkomuototuomarikoulutustoimikunta huolehtii tuomarikoulutuksesta sekä koulutusmateriaalista, päivittäen ja täydentäen sitä tarpeen mukaan. 
Näyttelytoimikunta järjestää erikoisnäyttelyn 27.8.2017 Helsingin Kaivopuistossa FCI:n roturyhmän 9 roduille sekä muihin roturyhmiin kuuluville SKKY:n roduille. 
Terveys- ja jalostustoimikunta seuraa SKKY:n rotujen terveystilannetta sekä jäsenyhdistysten laatimia jalostusohjeistuksia. Vuoden painopisteenä on jalostuksen tavoiteohjelmien saattaminen valmiiksi kaikissa rotuyhdistyksissä. 
Toimikunta järjestää myös koulutustilaisuuden rotuyhdistyksille jalostuksen tavoiteohjelmien laatimisesta. SKKY tukee rahallisesti jäsenyhdistysten osallistumista KoiraExpoon. Tavoitteena on
perehdyttää yhdistystoimijoita yhdistysasioihin ja taloudenhoitoon.

Henkilövalinnat: 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kahden vuoden jatkokaudelle Jussi Liimatainen. Hallituksen kolmesta erovuoroisesta jäsenestä valittiin uudelleen Anna Ratia (bolognese) ja Toni Saira (ranskanbulldoggi). Uutena hallitukseen valittiin kiinanharjakoiraharrastaja Susanna Gourine.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin sihteeriksi ja jäsensihteeriksi Anna Ratia, varapuheenjohtajaksi Puppu Schauman ja rahastonhoitajaksi Laura Ruotsalainen. Tuomarikoulutustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Tiina Taulos ja näyttelytoimikunnan Puppu Schauman. Terveys- ja jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Metteri-Gold.
Lisätietoja SKKY:stä löytyy yhdistyksen omilta nettisivuilta.

**

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n vuosikokous 21.3.2017:


Kokouksen alussa Suomen Kennelliiton edustaja kertoi kuluvan vuoden teemasta "Kotimaiset rodut kansallisaarteinamme". 
Tämän jälkeen kennelpiiri luovutti kunniakirjoja, jakoi stipendejä sekä palkitsi eri lajeissa parhaiten menestyneitä koiria.

Seuraavana käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tarkemmat tiedot henkilövalinnoista ym. löytyvät kennelpiirin nettisivuilta.

Oman yhdistyksemme kannalta on hyvä selventää yhdistyksiltä perittävän piirin jäsenmaksun suuruus, joka määritellään yhdistyksen jäsenmäärän mukaan: 1-19 jäsentä 5€ , --,... sekä yli 80 jäsentä 40€.

Hskp:ssa toimii eri jaostoja: agilityjaosto, metsätyskoirajaosto, nuorisojaosto, palveluskoirajaosto, seura- ja kääpiökoirajaosto, terrierijaosto, tottelevaisuusjaosto ja vinttikoirajaosto. Osallistumalla/liittymällä jaoston toimintaan, yhdistys voi "kerätä" rahaa omaan toimintaansa. 
Osallistuminen tarkoittaa usein liittymistä jaoston hallitukseen ja kennelpiirin eri tilaisuuksien järjestämiseen. Kennelpiirin toiminta perustuu suurilta osin talkootyöhön.

Yhdistyksellemme kiinnostavinta lienee juuri seura- ja kääpiökoirajaoston toiminta. 
Jaosto järjestää mm. keväällä 2017 näyttelytotutusta Heurekan parkkipaikalla Vantaalla. 
Kennelpiiri järjestää myös kasvattajan peruskursseja, toimitsijakursseja, erilaisia tapahtumia sekä luentoja. 
Tarkempia tietoja toiminnasta löytyy kennelpiirin omilta nettisivuilta.